آزمایشگاه مدل سازی ریاضی

اهداف بهین کارا پژوه

مؤسسه بهین کارا با هدف انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط به تحقیق در عملیات ایجاد و دو مقوله بهینگی و کارایی را به عنوان مفاهیم خرد و کلان تحقیق در عملیات سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده است. استفاده بهینه از منابع در طرحهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اهداف استراتژیک مؤسسه در مقوله بهینگی و برنامه¬ریزی هدفمند در خصوص ارتقاء بهره وری با ابزارهای مانیتورینگ عملکردها، اهداف استراتژیک مؤسسه در مقوله کارایی را تبیین میکند. مؤسسه بهین کارا برای تحقق اهداف استراتژیک خود سازوکارهای لازم را فراهم آورده است که در رأس آن فضای پژوهشی در ابعاد یک پژوهشکده میباشد که در ادامه تشریح میگردد.

خدمات بهین کارا پژوه

 تفاهم نامه های همکاری آزمایشگاه مدل سازی ریاضی

کارگاه ها و دوره های تخصصی آزمایشگاه مدل سازی ریاضی

 ​همکاران آزمایشگاه مدل سازی ریاضی

شرکت DssBridge

مشاهده وب سایت

پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه

مشاهده وب سایت

 مشتریان آزمایشگاه مدل سازی ریاضی

تماس با آزمایشگاه مدل سازی ریاضی

با افتخار به نیاز های شما در خصوص محصولات و خدمات پاسخ گو خواهیم بود. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس فرمایید.

  • نشانی: تهران, خیابان خیابان میرداماد، خیابان نفت شمالی، خیابان چهارم، ملکی سودمند، آناهیتا شرقی، پلاک 45، طبقه چهارم

  • تلفن: 22228605 فاکس: 66403675